Over Samen Woudhuis

De Wijkraad en de gemeente Apeldoorn vinden het belangrijk dat inwoners met veel plezier in hun wijk wonen, voor nu en in de toekomst. Via deze website heeft u het afgelopen jaar uw mening achter kunnen laten over de wijk of ideeën aan kunnen dragen. We zijn erg verrast door de goede input en mooie ideeën! We willen iedereen die heeft meegedaan aan dit traject wederom bedanken!

‘De kracht van Apeldoorn’

De wijkraad heeft het bestuursakkoord 'De kracht van Apeldoorn' van de gemeente omarmd. In dit akkoord staat dat de gemeente meer met haar bewoners wil samenwerken als het gaat om nieuw beleid maken of uitvoeren. Dit wil de gemeente doen door haar inwoners vroegtijdig te betrekken, maar ook om maximale ruimte te bieden aan inwoners om zelf aan de slag te gaan.

 

De Vitaliteitsagenda

Het bestuursakkoord geeft aan de ‘menselijke maat’ de norm is. Maar wat is de menselijk maat voor Osseveld en Woudhuis en hoe komen we daarachter? Wat vinden inwoners nu echt van hun wijk?

Er zijn al heel veel gegevens beschikbaar, de gemeente heeft hiervoor de Gebiedsmonitor en de Buurtbelever ter beschikking.

 

Als aanvulling op deze cijfers willen we graag in gesprek met u, hoe denkt u over uw wijk? Welke ideeën en initiatieven kunt u bedenken? Hoe denkt u dat uw wijk mooier en vitaler kan worden? Met al deze informatie stellen we een gezamenlijke agenda op. Deze agenda is ingedeeld in verschillende thema’s en per thema wordt beschreven wat de bewoners hiervan vinden. Daarnaast wordt per thema zichtbaar hoe we samen kunnen werken aan een vitale wijk.

 

In de komende periode gaan we dus de wijk in, om zoveel mogelijk mensen te spreken. Dit gaan we niet alleen doen, de wijkraad werkt samen met Stimenz en de gemeente Apeldoorn. We worden hierbij ondersteund door bureau Eurus.

 

U kunt als bewoner aan ons vertellen wat u van de wijk vindt, wat er goed gaat, maar ook wat er anders kan, en natuurlijk ook wat u daar zelf in kunt of wilt betekenen.

Als de we in de wijk lopen en aanbellen, zijn we herkenbaar aan het logo ‘Samen Osseveld-Woudhuis’.

Op dit moment is deze website en online buurtkamer nog volop in ontwikkeling. De website wordt steeds aangevuld met nieuws en informatie over de huis-aan-huis interviews, ideeën van bewoners, acties die worden gestart, en verder informatie over de wijk.

 

●  U kunt ons bereiken via het mailadres info@samenwoudhuis.nl of info@samenosseveld.nl

●  Vanuit de gemeente is stadsdeelmanager Astrid Willemsen betrokken

●  Vanuit Stimenz is buurtregisseur Maria van der Maat betrokken

●  Van de Wijkraad zijn Ferry Sabandar, Stephan Jansen en Jacques van Meurs betrokken.

●  Vanuit Eurus zijn procesbegeleiders Elise olde Monnikhof Daniel Vossebeld betrokken.

 

Samen met een team van medewerkers gaan we, als corona het toelaat, de komende maanden de wijk in, hopelijk tot ziens!